Serveis

El nostre coneixement de la normativa referent al medi ambient ens permet assessorar, defensar i formar els nostres clients. Des de 1996 treballem amb empreses, principalment del sector econòmic del medi ambient, administracions públiques, grups d’interès i entitats acadèmiques.

Fem assessorament

Proporcionem assessorament per a la gestió ambiental d’empreses, administracions públiques, grups d’interès i l’àmbit acadèmic.

…llegir més

 • Detectem els possibles problemes legals que poden trobar-se en l’exercici de l’activitat, aconsellem en qüestions jurídiques en matèria ambiental. Ajudem a prevenir els riscos ambientals i a millorar-ne la gestió.
 • Treballem per legalitzar les activitats i obtenir les autoritzacions necessàries pel seu funcionament.
 • Estem sempre a prop per anar informant dels canvis de la legislació amb incidència ambiental que puguin afectar l’activitat. Oferim un servei de quota per orientar l’organització en el compliment de la llei i estalviar així costos econòmics.
 • Redactem propostes normatives i participem en la seva tramitació davant l’òrgan legislatiu.
 • Assessorem organitzacions empresarials del sector ambiental

 

Fem defensa

Defensem els nostres clients en matèria de responsabilitat civil, administrativa i penal en matèria ambiental.

…llegir més

Sovint es produeixen discrepàncies entre l’autoritat específica que gestiona aspectes normatius ambientals o afins i la manera en que es desenvolupa una activitat. A TERRAQUI treballem per defensar els interessos dels nostres clients, ja sigui en via administrativa com davant els tribunals.

Defensa en via administrativa
 • Treballem amb expedients de caràcter ambiental (com sòls contaminats, residus, aigües, recursos naturals, activitats extractives).
 • Realitzem recursos en matèria de permisos i autoritzacions.
 • Gestionem reclamacions sobre fiscalitat ambiental, contractació i ajuts dels sector públic.
 • Incompliments de la normativa de la UE davant les instàncies comunitàries.
Defensa legal en via judicial

Defensem el client en procediments contenciosos administratius, penals, civils:

 • Sancions, tancament d’activitats, inactivitat administrativa, empara de drets fonamentals.
 • Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
 • Restauració i reparació de danys ambientals, acció negatòria, immissions i relacions de veïnatge.
 • Infraccions del dret comunitari davant el Tribunal de Justícia de la UE.

 

Fem formació

El dinamisme del dret ambiental – el més canviant dins del dret administratiu – ens obliga a actualitzar el nostre coneixement legal constantment. Apliquem aquesta informació en el nostre treball d’assessorament i defensa, però també el traslladem a institucions acadèmiques i altres entitats on realitzem formacions a mida.

…llegir més

Els nostres professionals han realitzat formació a:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Rovira i Virgili
 • UOC
 • Escola d’Administració Pública
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Cambra de Comerç de Barcelona.
Formació interna per a organitzacions

Els aspectes legals afecten directament la gestió ambiental de les organitzacions. Per aquesta raó és important poder comptar amb una formació especialitzada que permeti als òrgans decisoris i tècnics estar al corrent de les obligacions legals que s’incorporen en les activitats. TERRAQUI facilita una formació específica en matèria de normativa amb incidència ambiental adaptant-la a cada organització.

Terraqui va obrir les seves portes al 1996. Des d’aleshores, la nostra experiència s’ha consolidat adreçant-se, principalment, a clients del sector econòmic del medi ambient.