Equip

A Terraqui ens caracteritzem per un esperit d’actualització, d’exigència en la seguretat del criteri legal i una clara vocació pel dret ambiental.

Ens agrada aquesta feina perquè implica treballar amb professionals de diferents sectors i perquè cada cas és un repte que ens obliga a estar al dia.

L’activitat dels advocats de Terraqui va més enllà de la pròpia feina al despatx, perquè entenem la importància de conèixer a fons i in situ l’activitat del client i així poder oferir la solució jurídica més adequada a les seves necessitats.

Christian Morron Lingl

Advocat, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1990).

El rigor en l’estudi de cada un dels casos, la perseverança en l’actualització continua del dret ambiental i la implicació amb el client són les fonts sobre les que vaig fundar Terraqui i les mateixes que continuen mantenint el seu esperit.

Fundador de Terraqui (gener 1996), i coordinador de l’equip i dels seus col·laboradors.
Fundador de la Secció de Dret Ambiental del Col·legi d’Advocats de Barcelona (1992), del qual fou Secretari fins al 1995 i President fins a l’any 2002. Secretari de la Fundació Fòrum Ambiental des del 2007 i membre de diverses associacions i entitats vinculades a la gestió ambiental. 
Coordinador de nombrosos cursos, jornades, així com ponent de conferències i autor d’articles de temàtica legal ambiental des de l’any 1993.

Laia Soriano-Montagut . Terraqui

Laia Soriano-Montagut Jené

Advocada i tècnica urbanista, llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida (2000). Estància d’un any acadèmic a l’Università degli Studi di Ferrara (1998-1999).
Mestratge en Direcció urbanística i immobiliària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (2001) i Mestratge Professional d’Estudis Territorials i Urbanístics, amb el diploma de Tècnica Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (2009).

El meu esperit analític global m’ha ensenyat que els detalls són la clau per a la resolució de conflictes.

Compta amb més de vint anys d’exercici professional en l’administració pública local supramunicipal i autonòmica, com també en l’àmbit privat des de l’any 2012.
Ha participat en diversos congressos, jornades i formacions en l’àmbit de l’urbanisme, la planificació territorial, les politiques d’habitatge i els aspectes ambientals en el territori i les ciutats.
Especialista en dret administratiu, ordenació del territori, urbanisme. Secretària de l’Associació Espanyola de Tècnics Urbanistes des de l’any 2015 i de la seva Agrupació Catalana.

Aloia López Ferro

Aloia López Ferro

Advocada, llicenciada en Dret per la Universitat de Santiago de Compostel·la (2014), Màster d’Advocacia per la Universitat de Santiago de Compostel·la (2016), Màster en Dret Ambiental (2019) perl CEDAT- Universitat Rovira i Virgili.

Sóc advocada perquè sempre vaig tenir clar que volia dedicar-me a el dret ambiental. La meva ambició és que el dret ambiental es conegui i s’apliqui.

Va iniciar la seva carrera professional en l’àmbit privat, exercint l’advocacia pel seu compte i col·laborant amb altres professionals autònoms. També va col·laborar i va donar assessorament jurídic a diferents entitats en matèria de dret ambiental. Actualment és professora associada de dret administratiu a la Universitat Rovira i Virgili.

Irene Mataró Villacampa

Irene Mataró Villacampa

Advocada, graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (2015), Màster en Advocacia per la Universitat Pompeu Fabra (2017), Màster en Dret Ambiental (2019) pel CEDAT-Universitat Rovira i Virgili.

El dret ambiental em permet ser creativa i unir dues passions: donar un servei a la societat a través de la advocacia i la natura.

Va iniciar la seva carrera professional en l’àmbit privat, exercint l’advocacia en diferents despatxos d’advocats assessorant en matèria de dret administratiu i associatiu. Actualment és professora associada de dret administratiu a la Universitat Rovira i Virgili.

Lidia Ríos Vera

Advocada, graduada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili (2018), Màster de Dret Ambiental pel CEDAT-Universitat Rovira i Virgili (2022), Màster d’Advocacia per la Universitat Rovira i Virgili (2022).

El meu objectiu és afegir valor a la societat a través del dret ambiental. El compromís i la dedicació són valors fonamentals per mi en l’exercici d’aquesta professió.

Va iniciar la seva carrera professional donant assistència jurídica en l’àmbit privat. A més, va col·laborar i va donar assessorament jurídic a diferents entitats en matèria de dret ambiental.

Anna Mulà

Anna Mulà Arribas

Advocada, llicenciada en Dret per la Universitat Abat Oliba (1995), Postgrau en Gestió Ambiental de l’Empresa per la Universitat Pompeu Fabra (1996), Màster en CITES, gestió i conservació d’espècies en comerç, per la Universitat Internacional d’Andalusia (2014) i professora d’aquest Màster.

Aplicar correctament el dret ambiental i enfrontar-me als nous desafiaments és el millor estímul per continuar la meva carrera professional en aquesta especialitat.

Va iniciar la seva trajectòria professional a la disciplina del Dret Ambiental a l’àmbit privat (Estudi Jurídic Ambiental), va continuar a l’àmbit públic incorporant-se durant 11 anys com a cap de la Unitat Singular d’Assessorament de l’Agència Catalana de l’Aigua, per després col·laborar com a assessora jurídica en una ONG. Ha intervingut en diverses Assemblees Legislatives de diferents països com a assessora i compareixent i en reunions de Convencions internacionals (CITES i CDB). És autora de nombrosos articles, revisora externa d’informes IPBES i membre del Comitè d’experts de la revista JAL&IAWS (IUSTEL).

Anna Prieto Sirvent

Administració. Tres anys de llicenciatura en Psicologia. Formació com Tècnic Superior en Comerç Exterior (Instituto para la Formación y el Empleo), Comptabilitat bàsica i financera (Centro de Estudios Internacionales) i formació en seguretat informàtica i gestió remota.

Assistir amb autonomia per facilitar la feina a l’equip de Terraqui, els seus clients i col·laboradors, així como generar confiança és el que dona sentit al meu exercici professional.

Compta amb més de 20 anys d’experiència en l’àrea administrativa jurídica.